Automatisk organdonation på agendan i Danmark

Hasegawa 1 16 RAF Sopf med Camel F.1 Plast modellllerlerl MU01 från japan F S EMS

I den här intervjun talar Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet, och Adrián Groglopo om terrorism. Vad som driver terrorister, hur de organiserar sig, vad som skiljer … Hasegawa 1 200 JAL B777 -300 HSG10711 japan importeraeraera leksak Hobby japan