Det är dags för Ungdomsdialogen, som sker varje termin i Lomma.
5 november 2019 06:45
Tillverkning av djurfoder av potatis demonstreras vid Alnarp 1941.
Vellinge är näst efter Lund den
28 oktober 2019 18:49

Om hemsidan inte fungerar som förväntat, prova att byta webbläsare till Chrome eller Microsoft Edge!

Plajärnväg Shinkansen deformerad Robo Shinkarion DXS 09 Shinkarion 500 Kodama F S

[Rennäring] Att bedriva renskötsel förutsätter att det finns marker där renen kan beta, en fungerande grön infrastruktur så att renen kan förflytta sig mellan betesområden och renskötare som förstår renens beteende och hjordarnas rörelser i landskapet. Vad händer när förutsättningarna ändras och markerna påverkas av mänsklig och industriell aktivitet? Hur länge kan renskötseln bestå?
Singelolycka på E6 norr om Hofterup - Sydsvenskan
I juni såg hoppet om en tågstation i Alnarp ut att släckas. Nu har det tänts igen.

NyheterRSS-ikon

langDocGroups: 444, showCount: 6, loopTo: 6, query: +status:2 +doc_type_id:2 +(category_id:16)
De är också ense om att engagemang är en förutsättning för att demokratin ska fungera.

I fokusRSS-ikon

7 november 2019 08:00 langDocGroups: 71, showCount: 5, loopTo: 5, query: +status:2 +doc_type_id:2 +category_id:17 +(category_id:50 category_id:14 category_id:111 category_id:1 category_id:15 category_id:4 category_id:165 category_id:3 category_id:54 category_id:13 category_id:8 category_id:107 category_id:53 category_id:2 category_id:109 category_id:23 category_id:5)

Mer om samer från samer.se

30 oktober 2019 17:00
Vill du veta mer om samer?
Laddar...

Genvägar och verktyg

De är också ense om att engagemang är en förutsättning för att demokratin ska fungera. PLASTIC WARHAMMER SERAPHON OLDBLOOD PÅ KARNISAUR VÄXLAD (L)
Samernas bibliotek
Lommakonstnären Maimo Widesjö visar sitt verk ”Ur mörkret” på julsalongen. Plastmodellllerl i Osaka Limit Anubis ZONE AV ENDERS Jehuty HD EDITION 501 JP
Lokala konstnärer i klimataktuell utställning - Sydsvenskan
minoritetsreformen
Vellinge är näst efter Lund den
Lokala konstnärer i klimataktuell utställning - Sydsvenskan
Lommakonstnären Maimo Widesjö visar sitt verk ”Ur mörkret” på julsalongen.
Det är dags för Ungdomsdialogen, som sker varje termin i Lomma.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Ny bok berättar om historiskt Alnarpsliv - Sydsvenskan
På hållplatsen, i kassakön, på bussen.

Myndigheten

Annsofie Thuresson (M) Kävlinge.

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Privatpersoner följde efter vinglig bilist - Sydsvenskan

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Piko HO 57494 Elektro Lok järnvägion Logistic BR 182 002 -6 DB (RG  BW  100 -45S9  1)
Staffanstorp: 44 personer. (2019: 54 personer.)
I juni såg hoppet om en tågstation i Alnarp ut att släckas. Nu har det tänts igen.
Singelolycka på E6 norr om Hofterup - Sydsvenskan
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!